החלפת שפת משתמש ב WINDOWS 10

שינוי שפת תצוגה ב WINDOWS 10

1. נקיש על סמן  הפעלה של   WINDOWS.

2. נבחר את סמן   הגדרות לוח הבקרה הנמצא מעליו .

3. בלוח הבקרה נמצא את הסמן   ונלחץ עליו עם העכבר.

4. אז יתקבל המסך הבא .

5. נחפש את   איזור ושפה ונקיש עליו

6. במסך הבא . 

7. אם השפה מופיעה לנו פשוט נסמן אותה ו אם לא נסמן הוסף שפה.

נסמן הבא ולאחר מכן התקן .

8. ה WINDOWS 10 יוריד את השפה המבוקשת 

9. אז נוכל לבחור את שפת התצוגה המבוקשת .

לאחר הפעלה מחדש נקבל את שפת הממשק שבחרנו .

אין מוצרים להציג בקטגוריה זו.